Tværgående værdikædesamarbejder

By Christian Wittrup

20/02/2024

Tværgående værdikædesamarbejder

Tværgående værdikædesamarbejder

Disse samarbejder er nøglen til at introducere skalerbare løsninger på ejendomsmarkedet med mindre klimapåvirkning. Vi er glade for at kunne dele nyheden om vores fælles indsats med andre bæredygtige tænkere i udviklingen og implementeringen af et nyt cirkulært byggesystem.

Som Kasper Guldager Jensen udtaler: “Målet er, at vi som minimum udvikler et komplet byggesystem på op til seks etager med mindre end 4 kg CO2 pr. m2 pr. år, hvor 90% af alle materialer kan genbruges til høj værdi. Men vores ambition strækker sig langt videre end det. Vi sigter mod at komme godt under de 4 kg. og opnå planetarisk bæredygtighed, hvor vi ikke bruger flere ressourcer, end planeten kan tilbyde.”

Vi er passionerede omkring, sammen med resten af projektets partnere, at skabe en reel forandring og ser frem til at dele værdifulde indsigter i de forskellige faser af udviklingsprocessen.

Closing Loops realiseres sammen med WE BUILD DENMARK, bestyrelsen for Dansk Erhvervsfremme, og er medfinansieret af Den Europæiske Union.